Første samtale koster:
350 kr.
Efterfølgende samtaler koster:
650,00 kr. for en time
5-turs klippekort. Her fratrækkes 10 pct.:
Samlet pris er 2.925,00
10-turs klippekort. Her fratrækkes 20 pct.:
Samlet pris er 5200,00

Vælger du at købe et klippekort, og dermed få rabat, skal det fulde beløb betales ved udstedelsen af klippekortet.

Har du købt et klippekort kan du vælge at bruge to klip af gangen, eller opdele et klip i 2, så du får 1½ time pr. gang. Klippene opdeles kun i hele og halve timer.

Klippekortet har en varighed på 1 år fra udstedelsesdato.

Betaling

Du har flere valgmuligheder for betaling:

  • Kontanter eller
  • Bankoverførsel. Benyttes bankoverførsel skal betalingen overføres senest 2 bankdage før coaching samtalen.

Bankkonto:

Jyske Bank
Reg.nr. 5016. Kontonummer 1318071

Om samtalen

Som før nævnt, så varer en samtale en time, med mindre du har bestilt mere. Tidsrummet for samtalerne vil normalt finde sted mandag-torsdag mellem kl. 9.00 og 18.00 og fredag mellem kl. 9.00 og 16.00

Afbud:

Det er vigtigt at du overholder vores aftaler.

Eventuel aflysning eller ændring af din tid bedes foretaget hurtigst muligt og senest 24 timer før aftalte tid på telefon 30 56 01 28.

Ved udeblivelse eller for sen aflysning, forbeholdes retten til at afkræve fuldt honorar for den aftalte samtale.

Til virksomheder

Ved et indledende møde drøfter vi de emner og områder hvor I ønsker, at jeg indgår som en del af processen. Herefter udarbejder jeg et uforpligtende tilbud til jer.