Jeg har i 18 år arbejdet i universitetsverden, hvoraf flere år var indenfor områder som blandt andet arbejdsglæde og trivsel i forhold til fastholdelse af studerende og medarbejdere (både fastansatte og expats), samarbejde, HR og kommunikation, projektledelse (for eksempel ”LEAN i administrationen”) udvikling og facilitere implementering.

Jeg har fungeret coach og sparringspartner for både ledere og medarbejdere/kolleger.

I ledelsessammenhænge har det været emner som ledelse af medarbejdere, egen kommunikation og udtryksstil, tidsoptimering, tilrettelæggelse af tid, beslutninger om nye tiltag, afsked, drift mv.

Når medarbejdere/kolleger har været i fokus har det været emner som samarbejde med andre kolleger, kommunikation med ledere, tidsoptimering, planlægning af opgaver mv.

De uddannelser der har særlig interesse for områderne i min virksomhed er

  • Professionsbachelor/Diplomuddannelse i Ledelse (Eksamen i: ledelse og medarbejder, ledelse og organisation, ledelse og coaching, forandringsledelse, det personlige lederskab)
  • NLP Practitioner
  • Projektlederuddannelse med PRINCE2 Certificering
  • Akademi Statonom (Eksamen i: Organisationspsykologi, samfundsanalyse og metode, forvaltningsret og metode, national og international økonomi, stats og EU ret)

Jeg er åben og udadvendt.

Jeg er en tillidsskabende og oprigtigt nysgerrig på mine medmennesker.

Jeg er ikke bange for at sætte mine egne oplevelser og erfaringer i spil, hvis det er til glæde for dig som kunde.

Jeg har let til smil og latter

Min beslutning om at blive selvstændig udspringer primært af to ting. Den ene er, at jeg ønsker at beskæftige mig fuld tid med de emner, der optager mig allermest, og som er den retning mine seneste uddannelser har peget hen imod.

Den anden er muligheden for at jeg ved hjælp af mit teoretiske fundament, mine kompetencer og personlige erfaringer har mulighed for at skabe og give værdi og glæde til virksomheder, medarbejder og privatpersoner.