Jeg hjælper med at omsætte forskningsresultater og undersøgelser til håndgribelige værktøjer til ledere og medarbejder. Herudover medvirker jeg til at facilitere implementeringen af ny viden og nye vaner i organisationen.

Jeg tilbyder en solid teoretisk baggrund, der går hånd i hånd med stærke kompetencer og empati. Hertil sætter jeg mine personlige erfaringer i spil, når det har værdi for dig som kunde.

Med jævne mellemrum offentliggøres spændende og interessante forskningsresultater om, hvad der påvirker os på arbejdspladsen, om hvordan man som leder bør forholde sig overfor sine medarbejdere, om brok, der skader hjernen, om hvordan dårligt psykisk arbejdsmiljø påvirker i negativ retning, om hvordan stress påvirker ikke bare den enkelte stress ramte medarbejder, men også de der skal få hjulene til at køre rundt under fravær, og meget mere.

For virksomheder, ledere og medarbejdere bliver alle forskningsresultater og undersøgelser først rigtigt interessante når teoretisk viden omsættes til brugbare redskaber og værktøjer, som kan flytte noget konkret og håndgribeligt i dagligdagen.

Og nok endnu mere væsentligt er det, at den nye opnåede viden og redskaber implementeres i virksomheden og organisationen. De gamle vaner og metoder skal ændres, og nye skal indføres og indarbejdes. Det tager tid, og ikke mindst fokuseret arbejde, som kan være svær at fastholde, når den travle hverdag opsluger medarbejderne.

Hvis det skal have mening at afholde kurser og tale om ændringer i organisationen, vil der være brug for en facilitator, som fastholder ændringen. Den facilitator vil jeg gerne tilbyde at være.

Jeg vil komme med et par konkrete bud på, hvad der kunne være problemstilling, som har brug for en udefrakommende hjælp til at løse. Det kan være du har et team eller en afdeling, som ofte havner i konfliktsituationer, umiddelbart af uforklarlige årsager.

Mangler i nogle helt konkrete redskaber til at skabe arbejdsglæde og trivsel. Det kan være der er medarbejdere, som har lidt vanskeligt ved at finde fælles fodslag.

Eller er det noget så konkret som behov for redskaber til procesoptimering.

Dine og jeres udfordringer kan være mange. Jeg vil derfor opfordre til at skrive eller ringe til mig. Vi kan aftale et møde, hvor jeg efterfølgende vil udarbejde et uforpligtende tilbud baseret på de oplysninger, jeg har modtaget ved mødet.

Jeg tilbyder at hjælpe jer med at sætte fokus på mulighederne i god kommunikation:

  • Forstå din egen kommunikation
  • Feedback på din kommunikationsstil
  • Forstå nonverbal og verbal kommunikation, og hvordan du bruger det
  • Træn din kommunikation, så du får mere gennemslagskraft
  • Tilpas din kommunikation til de persontyper du møder
  • God kommunikation i vanskelige situationer
  • Træn din kommunikation i samtaler
  • Bliv bedre small talk
  • Sæt dine fodspor hos andre, så du huskes

Oplever I kommunikationsudfordringer i virksomheden eller konfliktknuder, der er vanskelige at binde op?

Hver gang I befinder jer blandt andre mennesker, hvad enten I taler med dem eller ej, så kommunikerer I. Verbalt eller non-verbalt. Og I får en respons på jeres kommunikation, om I vil det eller ej.