"Stop stressen før angsten tager dig"

Det er titlen på den første af mine (foreløbig) tre bøger.

Bogen er en personlig beretning om, hvor galt det kan gå når arbejde, opgaver, deadlines og krav vælter dig omkuld. En fortælling om, hvor helbredsmæssigt risikofyldt det er, når det går så vidt, at du ikke længere kan mærke dig selv, men drøner af sted.

I bogen beskriver jeg også hvilke faktorer, der påvirker os i forhold til stress. Hvad der er med til at forværre situationen.
Nok så interessant som det er, hvad det er, der sker og hvorfor, så er det lige så vigtigt at have med, hvordan man kommer ovenpå igen. Jeg har derfor en række redskaber med, som jeg har haft stor glæde af i min heling.

Bog nummer to
I denne bog har jeg brugt mig selv som gennemgående case til at beskrive symptomerne på stress, angst og depression.

Jeg bruger mig selv til at personificere teorien, og til at give læseren en mulighed for at kunne spejle sig i mine oplevelser og erfaringer. Det er mit håb, at denne spejling kan bibringe læseren en større forståelse for egne kropsfornemmelser og tanker.

Bog nummer tre
Denne bog kommer blandt andet til at handle om, hvordan vi håndterer stress på arbejdspladserne og i samfundet.
Hvordan vi afhjælper det hul der bliver, når en medarbejder sygemeldes, hvad enten det er med stress eller andre lidelser. Hvordan vi bedst kan hjælpe stressede medarbejdere og kolleger til at komme tilbage på arbejde.

Bogen tager ikke direkte udgangspunkt i mine oplevelser. De holdninger og forslag jeg stiller i bogen vil afspejle, at jeg har været der selv. At jeg har prøvet at stå i situationen fra flere sider. Jeg vil stadig trække på egne erfaringer, men det vil i højere grad være mine faglige kompetencer kombineret med teori og forskning, der vil være det centrale.

Udgivelse
Går alt efter planen, vil den første bog udkomme i slutningen af april 2019.
Bog nummer to vil ifølge samme plan udkomme i efteråret 2019
Jeg har i øjeblikket ikke en plan for, hvornår bog tre udkommer, men den vil ikke komme længe efter de to første.