Vi har hele tiden brug for at formidle vores tanker, refleksioner, behov, anmodninger, henstillinger eller hvad, der må presse sig på.

Vi har brug for at dele vores glæde, sorger, bekymringer og oplevelser til vores ægtefælle, kæreste, veninder og venner og familie.

Vi har brug for at formidle kærlighed og opdragelse til vores børn.

Vi skal tale med vores kolleger, ledere, kunder, samarbejdspartnere og leverandører om arbejde og opgaver.

Vi skal være klare i vores kommunikation når vi skal præstere noget, hvad enten det er en eksamen, en fremlæggelse på arbejdet eller et oplæg ved et seminar eller konference.

Mange ting kan spille ind i forhold til om kommunikation er god eller dårlig.
Hvis selvværdet eller selvtilliden er lidt lavt, kan det være en blokering for tydelig og klar kommunikation.
Hvis man ubevist kommunikerer aggressivt.
Hvis kropssproget ikke stemmer overens med det, der bliver sagt.
Hvis man ikke føler sig hørt.
Eller set.

Ved hjælp af coaching, redskaber og øvelser finder vi frem til, hvor du er stærk til at kommunikere, og hvor du skal forbedre dig.

Ring eller skriv til mig, hvis du har brug for hjælp til at forstå din kommunikation bedre.