Når spørgsmål omkring, hvorvidt du skal foretage dig noget i forhold til en ændring i dit arbejdsliv begynder at dukke med op med stigende hyppighed, kan det være af flere årsager. Det kan skyldes en lyst til at prøve noget nyt på en anden arbejdsplads. Du er måske nået så langt i din karriere du kan på den nuværende arbejdsplads.

Eller der er opstået en interesse for at sætte dine nuværende kompetencer i spil i et job i en anden branche. Kunne du tænke dig at tage en uddannelse, som vil bringe dig et andet sted hen, eller en overbygning på nuværende teoretiske fundament? Det kan også være, at du har lyst til at få lavet en karriereplan med konkrete milepæle, eller gerne vil have en sparring omkring, hvad der er den gode vej for dig at vælge, hvis du skal foretage et skift.

Hvis du har stillet dig selv en eller flere af de spørgsmål jeg netop har beskrevet, men har vanskeligt ved at indstille kursen og sætte sejl, så gætter jeg på, at nogle af de spørgsmål og overvejelser du stiller dig selv kunne lyde noget i retning af, at du gerne vil videre med din karriere, men der er noget der bremser dig. Måske er du i tvivl om dine egne kompetencer. Det kan også være noget så konkret som at din nuværende arbejdsplads skal skære ned, og du gerne vil komme en evt. fyring i forkøbet, men hvad skal du så vælge? Hvad motiverer dig. Hvad vil du gerne have mere af? Mindre af?

Måske har du ikke lyst til at skifte job, men har brug for, at der sker noget nyt. Der er måske blevet for meget rutine og hverdag i arbejdsdagen. Rutine er rigtig godt for mange mennesker, men hvis du stadig læser med hertil, så er det formentlig ikke vejen frem for dig. At der skal ske noget nyt behøver ikke nødvendigvis betyde jobskifte.

At nå frem til konklusionen om, at noget skal ændres er én sag. Den næste sag er at finde ud af, hvad der skal ændres. Så kommer der en sag med at få det gjort og hvordan. Og endelig skal ændringen føres ud i livet, så du igen bliver en tilfreds medarbejder.

Måske kan du genkende dig selv i nogle af disse udsagn, som for eksempel at du har nogle mål på jobbet du gerne vil opnå, men der er noget der forhindrer dig i at nå dem. Det kan også være at du gerne vil have noget mere ansvar. Dine opgaver er måske med tiden vokset betydeligt, og du har egentlig mange ansvarsområder, men det reelle ansvar med opgaverne er ikke fulgt med. Det samme gælder lønnen. Den er måske heller ikke svarende til dit/dine ansvarsområder. Har du haft et job i lang tid, kan der pludselig opstå tvivl om de kompetencer du besidder, og hvilken værdi du har på en arbejdsplads.

Uanset hvor dit behov ligger indenfor ovenstående udsagn, eller om din udfordring ligger udenfor det beskrevne, om det er en stor eller lille forhindring du må have, om du har brug for, at en der ikke kender dig stiller nysgerrige spørgsmål, så du kan se dig selv udefra, eller om du har brug for sparring og drøftelser omkring udvikling, så er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til mig.