En af grundtankerne er, at vi alle har fornuften, rationalet, ressourcerne og kreativiteten til at opnå det vi ønsker. En anden grundtanke er, at coachingens menneskesyn er optimistisk.

Som jeg beskrev på forsiden af menupunktet ”Coaching/private”, så anser jeg det for vigtigt, at arbejde med det hele menneske, dvs. at vi kigger på både fortid, nutid og fremtid. Vi sætter ikke en streg i sandet, og arbejder os frem herfra, men tager læring fra gode og dårlige hændelser og begivenheder til at beskrive, hvad du ikke befinder dig godt med, og hvad du har brug for mere af.

I samtalerne sætter jeg ord på det jeg hører dig sige og gøre, og dermed får du mulighed for at se og høre dig selv udefra.

Mit job som coach

Det er mit job som coach at stille dig en række spørgsmål, som giver dig mulighed for at tænke på en situation fra en anden synsvinkel, give dig mulighed for at reflektere, undersøge om du har nogle forhindringer eller blokeringer, som bremser dig i at komme videre med det, du har brug for eller lyst til. Som coach er vi også uddannet til at høre det, der ikke altid bliver sagt, aflæse kropssprog, bruge den uudtalte kommunikation til din fordel.

Jeg anser det også for en af mine fornemmeste opgaver, at give dig mulighed for at se på din fortid med undersøgende briller på. Er der nogle hændelser, som du lige nu oplever som hindrende, triste eller andet, du kan vende og se lærende og berigende på.

Jeg vil endnu engang understrege, at det er vigtigt for mig, at din fortid for lov at spille en positiv rolle i din nutid og fremtid. En anden ting det er vigtigt at understrege er, at det skal foregå på dine præmisser.

For at komme frem til dit ønskede resultat gør jeg brug af en del metoder og konkrete redskaber og øvelser. Hvilke metoder, redskaber og øvelser jeg bruger afhænger alene af dig, din problemstilling, og hvilke ønsker du har.

Coachingens fundament og teori

Det teoretiske fundament coaching bygger på, og er skabt ved at plukket de bedste elementer og teoretiske referencerammer fra forskellige psykologiske traditioner. Disse sættes i spil ud fra hvad jeg finder er mest hensigtsmæssigt i den pågældende situation. Dermed vil forskellige metoder være genkendelige fra eksempelvis psykoanalyse, kognitiv terapi, NLP terapi mv.

Selvom en god coachingsamtale kan virke terapeutisk, så er coaching ikke terapi i den forståelse en psykolog kan yde og tilbyde.