Ordsproget ovenfor henviser til, at hvis du lige nu har en adfærd eller handlemønster, der spænder ben for dig, og som ikke virker, må du finde en anden måde at gøre det på.

Det er det udgangspunkt vi som behandlere bruger, hvad enten det handler om coaching, terapi eller psykologi.

Meningen med coaching at få mennesker til at flytte sig fra en fastlåst og uønsket tilstand, til (for dem) mere frie og meningsfyldte valgmuligheder.

Mit job som coach

Det er mit job som coach at stille dig en række spørgsmål, som giver dig mulighed for at tænke på din situation fra en anden synsvinkel.

I samtalerne sætter jeg ord på det, jeg hører dig sige og gøre, og dermed får du mulighed for at se og høre dig selv udefra.

Sammen undersøger vi også, om du har nogle forhindringer eller blokeringer, som bremser dig i at komme videre med det, du har brug for eller lyst til.

Som coach er vi også uddannet til at høre det, der ikke altid bliver sagt, aflæse kropssprog, bruge den uudtalte kommunikation til din fordel.

Hvis jeg vurderer det er gavnligt for dig, benytter jeg mig også af terapeutiske samtaler. En tilgang, der giver dig mulighed for at se på din fortid med undersøgende briller på. Er der nogle hændelser, som du lige nu oplever som hindrende eller triste, og kan de vendes om, så de er lærende og berigende for dig?

I vores arbejde sammen vil jeg benytte mig af en række metoder, konkretet redskaber og øvelser.